Cele Forever Living Products

W 2006 roku formalnie przedsiębiorstwo Forever Living Products pobudziła poważny program unormowanego rozwoju ekologicznego, po to ażeby znajdować się w tej dziedzinie coraz to lepszymi. Uświetniony Environmental Management System Forever zgłoszono do certyfikacji w internacjonalnym standardzie ISO 14000 i od samego początku co roku ten certyfikat przeprowadza. FLP scharakteryzował 2 rewiry, w jakich dąży do polepszenia: 1) wytwarzanie odpadów, 2) odzyskiwanie odpadów. Od kiedy Forever wprowadził nadzorowanie liczebnośći odrzutów ograniczono o połowę, a gospodarka odpadami forever living productszwiększono dwakroć z 26% do 61%. Mimo takiego sukcesu firma ta w dalszym toku ewoluuje się w tym zakresie i buduje przed sobą innowacyjne cele. Jeżeli chodzi o skuteczność w odmianie CO2 w tlen, dwadzieścia krzaków aloesowych Forever równają się jednemu drzewu. Na foreverowskich plantacjach rośnie przeszło 40 milionów krzewów Aloe Vera, co oznacza, iż aloesowe plantacje Forever klarują Ziemię z 2 milionów ton CO2 każdego roku!