Aloe Vera Gel

Aloe Vera Gel nie włącza metali ciężkich: kadmu, ołowiu i rtęci – w najwyższym stopniu trujących dla człowieka. Nie zawiera również pozostałości środków syntetycznej ochrony roślin: polichlorowanych bifenyli, toksafenu i chlordanu – polichlorowanych insektycydów organicznych. Odpowiada pod tym względem postulowaniom trzeciej odsłony Farmakopei Europejskij z roku 1997. Aloe Vera Gel spełnia wszystkie kryteria jakościowe za pomocą technologii zastrzeżonej w USA. Wytwórca Aloe Vera Gel jest światowym liderem w ekologicznej uprawie aloesu, w produkcji miąższu aloesowego a też w obserwacji analitycznej. W procesie technologicznym przyjmowania miąższu aloesowego wyzyskiwana jest tylko wewnętrzna, galaretowata frakcja liści aloesu. Obrzeżna, zielona okrywa liści a dodatkowo żółta warstwa podskórna, obejmująca m.in. aloinę i emodynę jest rozdzielana. Na skutek temu miąższ aloesowy obejmuje ledwo częściowe wielkości aloiny – typowo 20 mg/kg.Wielce podstawowym krokiem wytwórczości Aloe Vera Gel jest proces stagnacji , zapobiegający przed utlenianiem a tym samym zapewniający wysoką działalność biologiczną. Podobnie przebieg zagęszczania (2 do 10-krotny w zależności od aloes aloe veraprzeznaczenia żelu aloesowego) prowadzony jest z uwzględnieniem termostabilności biologicznie żywych składników stabilizowanego żelu. W teście komparatywnym stabilizowanego żelu Forever Living Products tudzież Aloe Vera Gel z surowych, dorosłych liści Aloe barbadensis dokonanym przez Nowojorskie Laboratoria Kontrolne Żywności i Leków oba preparaty oceniono jako „w zasadzie identyczne”. A w związku z tym, wyrób finalny w flaszce współgra, pod względem składu chemicznego a co ważniejsze odnośnie do działalności biologicznej, zawartości wewnętrznej frakcji liści aloesu pospolitego.